Juhul, kui Teile ostetud kaup ei sobinud ning Te soovite seda tagastada, siis palun teavitage sellest meie klienditeenindust info@wuudigo.ee meiliaadressil. Kõikidele kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus alates kauba kättesaamisest. Toode peab olema kasutamata ja pakendis/siltidega. Tagastada võite kas postiga või kokkuleppel Müüjaga Pärnu linnas, aadressil Vee 2. Tagastamise postikulu ei kuulu kompenseerimisele, kauba tagastamise seotud kulud kannab Tellija välja arvatud juhul, kui tegemist on praaktootega. Raha tagastatakse 4 tööpäeva jooksul. Kõik meie kaubad kontrollitakse enne teele panemist hoolikalt üle. Juhul, kui Te siiski leiate defektiga toote, palume sellest koheselt teavitada aadressil info@wuudigo.ee.

Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust saates e-kirja aadressile info@wuudigo.ee.

Vastutame ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile, kauba kättesaamisel palun tootepakend avada ettevaatlikult, tooteid kahjustamata. Pakendi hooletu avamise käigus tekkinud kahjusid Wuudigo ei hüvita.

Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Kuna juhindume paberivabast asjaajamisest, siis kauba tagastamiseks saab klient anda meile teada wuudigo.ee kontakt mooduli kaudu https://wuudigo.ee/kontakt või e-maili aadressil info@wuudigo.ee. Kauba tagastamisel kulud on kliendi kanda. Tagastamiseks palume saata kaup Pärnu Keskuse Smartposti või DPD pakiautomaati. Saajaks märkida Wuudigo ja telefoninumber +372 5372 2365

Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

Defektiga toote puhul tasub postikulu müüja.

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt pakendist välja võetud aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid hügieenitooted, toidukaubad ja joogid).

Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma vastavalt müügitingimuste, 7 kalendripäeva jooksul kauba tagasi jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@wuudigo.ee pretensiooni märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, https://tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, https://komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil https://ec.europa.eu/odr.