1. Üldsätted

  1. Käesolevad Wuudigo e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Wuudigo e-poest ostmisel https://wuudigo.ee internetiaadressilt. Kauba müüja on Forelsket OÜ (edaspidi: müüja), aadress Vee 2, Pärnu, 80011, registrikood 14910639, tel +372 5372 2365, e-posti aadress info@wuudigo.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Wuudigo e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://wuudigo.ee/content/3-muugitingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
  3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
  4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
 2. Tellimuste esitamine

  1. Tellimusi saab e-poes esitada kas kliendina sisse logides või anonüümse kliendina.
  2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
  3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.
  4. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
  5. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.
  6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
  7. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
  8. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.
 3. Kauba hind, maksevõimalused

  1. Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning hinnale ei lisandu käibemaksu.
  2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
  3. Kaubale lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktidele 4.3
  4. Kauba eest saab tasuda e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
  5. Juhul, kui ostate kauba, mille kättesaadavuseks on toote juures märgitud Tellimisel - Tarne 7 kuni 21 päeva, siis tarnime kauba tasumisest kuni 21 päeva jooksul. Keskmiselt siiski jääb see aeg 13-14 päeva juurde.
 4. Kauba kättesaamine

  1. Kaupa saab tellida, DPD, Itellasmartpost või Omniva pakiautomaati.
  2. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.
  3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

   1. Ostja tasub Eesti siseselt kauba toimetamise eest Smartpost pakiautomaati 2.99€,DPD pakiautomaati 2.75€ või Omniva pakiautomaati 3.99€ Kauba traspordi maksumus lisatakse arvele. Kauba tagastamise kulud kannab klient va. Juhul kui tegemist on praaktootega.
   2. Esmaspäevast neljapäevani kuni kl 12.00-ni ostetud kaup saabub peale müügilepingu jõustumist pakiautomaati ülejärgmiseks päevaks välja arvatud tellimuskaupade korral (vt. punkt 4). Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest. Wuudigo kaupade kohalejõudmine peale arve tasumist võtab aega kuni 7 tööpäeva.
   3. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekood.
   4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
   5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kauba tagastamisega seotud kulud lahutatakse maha tagastatavast summast.
  4. Juhul, kui ostate kauba, mille kättesaadavuseks on toote juures märgitud Tellimisel - Tarne 7 kuni 14 päeva, siis tarnime kauba tasumisest kuni 21 päeva jooksul
  5. Kauba kontroll

   1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hävitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
   2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.
   3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.
 5. Kliendi isikuandmete töötlemine

  1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.
  2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.
 6. Kauba tagastamine, lepingust taganemine ja tagasimaksed

  1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba SmartPOSTi pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7).
  2. Sul on õigus vahetada kättesaadud kaup sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu või mittesobivuse (juhul kui tegu on praagiga või katkise esemega) korral kaup tagastada -14 päeva jooksul. Me ei võta tagasi mittedefektset kaupa, seega palun mõelge enne tellimist oma ostud hoolega läbi. Kaup peab olema originaalpakendis. Kauba tagastamisest ja tagastamise vormist palume meid eelnevalt teavitada e-maili teel info@wuudigo.ee. Tagastamisega seotud kulud kannab kauba tellija (välja arvatud praaktoote puhul)
  3. Kuna juhindume paberivabast asjaajamisest, siis kauba tagastamiseks saab klient anda meile teada Wuudigo kontakt mooduli kaudu http://wuudigo.ee/kontakt või e-maili aadressil info@wuudigo.ee oma soovist lepingust taganeda. Müüja saadab täpsed juhised kauba tagastamiseks. Kauba tagastamise kulud kannab klient, va praaktoote puhul.
  4. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
  5. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.
  6. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt pakendist välja võetud aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid hügieenitooted, toidukaubad ja joogid).
  7. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma vastavalt punktile 4.3.5 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
  8. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
 7. Pretensioonide esitamine ja vastutus

  1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
  2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@wuudigo.ee või Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
  3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
  4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
  5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, https://tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil https://ec.europa.eu/odr.